Opleidingcentrum voor Post HBO bij- en nascholingen

Cursus Energetische Behandelingen

Deze cursus is moduleer opgebouwd en bestaat uit 14 modules. Elke module wordt afgesloten met een toets en een deel certificaat.

Instap- of Basismodule

Wat komt aan de orde:

Modules

Voor het volgen van de onderstaande cursussen is grondige kennis van bovenstaande zaken een vereiste.

Alle modules worden in 1 1/2 dag (3 dagdelen) gegeven. Een cursusdag (2 dagdelen) met een terugkom dagdeel. Studie belasting 16 uur. Bij de basismodule is dit 1 dag (2 dagdelen). Op de terugkom dag wordt getoetst op de cursist zich de stof eigen heeft gemaakt en kan toepassen in de praktijk. Van elke module wordt een deel certificaat verstrekt.

We werken in kleine groepjes om iedereen zo optimaal te kunnen begeleiden. Na theoretische uitleg wordt veel aandacht besteed aan praktisch oefenen, het in de praktijk brengen. De cursussen worden in principe gegeven op vrijdagen van 10.00 tot 17.00 uur in mijn cursus ruimte in Zoetermeer In onderling overleg kan hier van afgeweken worden.

Aanmelden met vermelding van cursus

d.m.v het sturen van een email naar m.schneider@touchpractice.nl. Bij voldoende aanmeldingen wordt de datum bepaald